ยูซานาอินเซลลิเจนซ์เทคโนโลยี: โภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

ในยุคสมัยที่ผู้คนให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น การค้นหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์จึงเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก หนึ่งในนวัตกรรมที่น่าจับตามองที่สุดในปัจจุบันคือ ยูซานาอินเซลลิเจนซ์เทคโนโลยี (USANA InCelligence Technology) เทคโนโลยีขั้นสูงจาก ยูซานา (USANA) บริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ยูซานาอินเซลลิเจนซ์เทคโนโลยีคืออะไร?

ยูซานาอินเซลลิเจนซ์เทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีทางโภชนาการที่ล้ำสมัย มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสุขภาพที่ดีที่สุดในระดับเซลล์ โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการทำงานของเซลล์ในร่างกาย

ร่างกายของเราประกอบไปด้วยเซลล์นับล้านล้านเซลล์ แต่ละเซลล์เปรียบเสมือนอิฐบล็อกที่สร้างร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง เซลล์เหล่านี้ทำหน้าที่หลากหลายอย่าง

การสื่อสารระหว่างเซลล์: เซลล์สื่อสารกันเองผ่านสัญญาณเคมีที่เรียกว่า “โมเลกุลส่งสัญญาณ” (signaling molecules)

การตอบสนองต่อสิ่งเร้า: เซลล์สามารถรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ เช่น สารอาหาร ฮอร์โมน และสภาพแวดล้อม

การปรับตัว: เซลล์สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะต่าง ๆ

การฟื้นฟู: เซลล์สามารถซ่อมแซมตัวเองเมื่อได้รับความเสียหาย

ยูซานาอินเซลลิเจนซ์เทคโนโลยี ทำงานโดยส่งเสริมกลไกเหล่านี้ในระดับเซลล์

หลักการสำคัญของยูซานาอินเซลลิเจนซ์เทคโนโลยี:

 • การกำหนดเป้าหมายระดับโมเลกุล: เทคโนโลยีนี้นำเสนอสารอาหารที่มีโครงสร้างโมเลกุลเฉพาะเจาะจง

 • การส่งเสริมการสื่อสารระหว่างเซลล์: สารอาหารเหล่านี้ทำหน้าที่เป็น “โมเลกุลส่งสัญญาณ”

 • การกระตุ้นการตอบสนองของเซลล์: กระตุ้นให้เซลล์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์: ส่งเสริมให้เซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน: ช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ

 • การชะลอวัย: ชะลอความเสื่อมของเซลล์

ผลิตภัณฑ์ยูซานาที่มีเทคโนโลยีอินเซลลิเจนซ์

ยูซานาได้นำเทคโนโลยีอินเซลลิเจนซ์มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายชนิด

 • USANA Celavital: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเซลล์โดยรวม

 • USANA Vision: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพดวงตา

 • USANA Heart & Soul: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

 • USANA Usana G3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพข้อต่อ

 • USANA Di-Zyme: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อระบบย่อยอาหาร