ตาพร่ามัว มองไม่ชัด เกิดจากอะไร? สาเหตุ วิธีรักษา และการป้องกัน

ตาพร่ามัว มองไม่ชัด เป็นภาวะที่พบบ่อย อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน บทความนี้จะมาอธิบายถึงสาเหตุ วิธีรักษา และการป้องกันภาวะตาพร่ามัว มองไม่ชัด

สาเหตุของตาพร่ามัว มองไม่ชัด

สาเหตุของตาพร่ามัว มองไม่ชัด แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

1. ความผิดปกติของค่าสายตา

 • สายตาสั้น: มองเห็นวัตถุไกลไม่ชัด ต้องเพ่งหรือหรี่ตาเพื่อมอง
 • สายตายาว: มองเห็นวัตถุใกล้ไม่ชัด ต้องอ่านหนังสือโดยยื่นออกห่าง
 • สายตาเอียง: มองเห็นภาพมัว บิดเบี้ยว ไม่ชัดเจน
 • สายตาเหล่: ตาสองข้างมองไม่ตรงทิศทางเดียวกัน

2. โรคทางตา

 • ต้อกระจก: เลนส์ของตาขุ่นมัว ทำให้แสงสว่างเข้าตาได้น้อยลง ส่งผลต่อการมองเห็น
 • ต้อหิน: ความดันตาสูง เส้นประสาทตาเสื่อม สูญเสียการมองเห็น
 • โรคจอประสาทตาเสื่อม: จอประสาทตาเสื่อม สูญเสียการมองเห็น
 • เยื่อบุตาอักเสบ: เยื่อบุตาอักเสบ ระคายเคือง ตาแดง คัน น้ำตาไหล
 • กระจกตาอักเสบ: กระจกตาอักเสบ ตาแดง ปวดตา แสงจ้า

3. ภาวะอื่นๆ

 • ตาแห้ง: น้ำตาหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอ ตาแห้ง ระคายเคือง มองไม่ชัด
 • การใช้สายตา过度: จ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นเวลานาน ตาเมื่อยล้า มองไม่ชัด
 • โรคเบาหวาน: ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ส่งผลต่อเส้นเลือดฝอยที่จอประสาทตา มองไม่ชัด
 • ความดันโลหิตสูง: ความดันโลหิตสูง ส่งผลต่อเส้นเลือดที่จอประสาทตา มองไม่ชัด
 • ยาบางชนิด: ยาบางชนิดอาจส่งผลข้างเคียงต่อการมองเห็น

วิธีรักษาตาพร่ามัว มองไม่ชัด

การรักษาตาพร่ามัว มองไม่ชัด ขึ้นอยู่กับสาเหตุ ดังนี้

 • ความผิดปกติของค่าสายตา: แก้ไขด้วยแว่นตา คอนแทคเลนส์ หรือผ่าตัดเลสิก
 • โรคทางตา: รักษาด้วยยา การผ่าตัด หรือเลเซอร์ ขึ้นอยู่กับโรคและความรุนแรง
 • ภาวะอื่นๆ: รักษาสาเหตุที่ทำให้เกิดตาพร่ามัว เช่น รักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หยอดน้ำตาเทียม พักสายตา

การป้องกันตาพร่ามัว มองไม่ชัด

 • ตรวจสุขภาพตาเป็นประจำทุกปี
 • ดูแลสุขภาพโดยรวม ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • พักสายตา หลีกเลี่ยงการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นเวลานาน
 • ใช้แสงสว่างที่เหมาะสม อ่านหนังสือในที่แสงสว่างเพียงพอ
 • ป้องกันแสงแดด สวมแว่นกันแดดที่มีรังสี UV ป้องกัน
 • เลิกสูบบุหรี่
 • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต ให้เป็นปกติ