฿1,230.00

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันปลาบริสุทธิ์

56 แคปซูล / ขวด

Description

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันปลาบริสุทธิ์

56 แคปซูล / ขวด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไบโอเมก้า Biomega

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตรา ยูซานา)

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอเมก้า ประกอบด้วย น้ำมันปลา 1030 มิลลิกรัม ให้กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า-3 ได้แก่ อีพีเอ 290 มิลลิกรัม และดีเอชเอ 235 มิลลิกรัม

คำเตือน…อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค

ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

ฆอ.1980-2561