โปรแกรมเที่ยวเกาหลีกับยูซานา | 2022 Rising Star Trip

เดินเล่นตลาดไนท์มาร์เก็ตอันโด่งดัง, ผ่อนคลายตามธรรมชาติ, ลิ้มลองอาหารรสเลิศ และชื่นชมศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าตื่นเต้นของ 2022 Rising Star Trip ของเรา

เข้าร่วมการแข่งขันที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้ ด้วยการสร้างยอดขายและแนะนำนักธุรกิจใหม่ในช่วงเวลาทำคุณสมบัตินี้

 • ช่วงเวลาที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2565 ถึง 6 พฤษภาคม 2565
 • ช่วงเวลาที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ถึง 19 สิงหาคม 2565
 • ช่วงเวลาที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ถึง 2 ธันวาคม 2565

วิธีการทำคุณสมบัติ นักธุรกิจยูซานาจะต้อง:

 • ทำคะแนนยอดขาย (SVP) ได้อย่างน้อย 4,200 คะแนน ในช่วงเวลาการทำคุณสมบัติช่วงใดก็ได้สองในสามช่วง
 • สปอนเซอร์ BCs ใหม่โดยตรง 4 Bcs ขึ้นไปในช่วงเวลานั้น
 • สร้างนักธุรกิจยูซานาตำแหน่งแชร์เรอร์อย่างน้อยหนึ่งคนใน BCs ใหม่ของพวกเขาในแต่ละช่วงเวลาการทำคุณสมบัติ

กฎ

 • ผู้ผ่านคุณสมบัติทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติได้รับค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติจนถึงช่วงเวลาของทริปเดินทาง
 • การมีคุณสมบัติสำหรับโปรแกรมนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 • การจัดการที่เป็นการบิดเบือนใด ๆ ต่อโปรแกรมแรงจูงใจนี้ (เช่น การละเมิดนโยบาย ฯลฯ ) จะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์จากโปรแกรมแรงจูงใจนี้ นอกเหนือไปจากการลงโทษใด ๆ ภายใต้สัญญานักธุรกิจยูซานา
 • หากผู้สมัครหลักไม่สามารถเข้าร่วมทริปได้ ทริปเดินทางของพวกเขาจะถูกยกเลิกและแขกร่วมทริปจะไม่สามารถเข้าร่วมทริปได้ แขกร่วมทริปอาจเป็นนักธุรกิจยูซานาหรือสมาชิกในครอบครัว
 • ผู้ผ่านคุณสมบัติทุกคนจะได้รับตรวจสอบเพื่อยืนยันคุณสมบัติ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกคนต้องเป็นนักธุรกิจยูซานาที่มีรหัสสมัครและซื้อสินค้าในไทยเท่านั้น
 • คะแนนจากการซื้อผลิตภัณฑ์เซลาวีฟครั้งแรกของผู้บริโภคใหม่โดยตรงของท่าน จะนำมานับสำหรับการทำคุณสมบัติของโปรแกรมนี้
 • ผู้ร่วมเดินทาง ต้องเป็นสมาชิกภายในทีมงาน (ยกเว้นอัพไลน์) หรือสมาชิกภายในครอบครัวที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • รางวัลไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่น หรือแลกคืนเป็นเงินสดได้
 • รางวัลคือแพ็คเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน (พักห้องละ 2 คน) ตั๋วเครื่องบินเดินทางชั้นประหยัด (กรุงเทพ-โซล-กรุงเทพ) รวมถึงของที่ระลึก การฝึกอบรม และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยยูซานา
 • นักธุรกิจต้องมีคุณสมบัติในการได้รับคอมมิชชั่น (กล่าวคือรักษาคุณสมบัติด้วยการรักษาคะแนนส่วนตัว PSV ได้ 100 คะแนน หรือมากกว่า ทุกรอบ 4 สัปดาห์) นับจากวันที่เลือกเข้ารวมโปรแกรมจนกระทั่งวันเดินทางจึงจะมีสิทธิ์ในการได้รับรางวัล
 • ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการแจ้งภายในสามสิบ (30) วันนับจากการสรุปผลการแข่งขัน
 • ยูซานาจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย, ล่าช้า หรือผิดพลาด จากการบันทึกข้อมูลหรือรายการออนไลน์ หรือข้อมูลที่ผิดพลาด, คลาดเคลื่อน หรือไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเกิดจากอุปกรณ์ หรือความผิดพลาดทางเทคนิค หรือความผิดพลาดใด ๆ จากการกระทำของมนุษย์, ข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์ ยูซานาขอสงวนสิทธิ์ในการยุติ หรือปรับเปลี่ยนโปรแกรมแรงจูงใจได้ตลอดช่วงระยะเวลาของโปรแกรม หากมีเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของยูซานาก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือความไม่สมบูรณ์ของโปรแกรมแรงจูงใจ
 • ไม่อนุญาตให้นำโปรโมชั่นนี้ไปใช้เพื่อหวังผลทางการพนัน และทางยูซานาจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำนั้นๆ
 • ภาษี หากใช้บังคับ เป็นความรับผิดชอบของผู้ได้รับรางวัล รางวัลทั้งหมดตามมูลค่าตลาดที่ยุติธรรมจะถูกรายงานต่อกรมสรรพากรท้องถิ่น ตามกฏระเบียบภาษีที่ใช้บังคับ
 • ยูซานาขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อ, รูปภาพ, สิ่งที่คล้ายกันของผู้ไดรับรางวัลแรงจูงใจในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์เพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการขายของยูซานา
 • การจัดการที่เป็นการบิดเบือนใดๆ ต่อโปรแกรมแรงจูงใจนี้ กล่าวคือ การจัดการเกี่ยวกับผู้สปอนเซอร์, การจัดซื้อของดาวน์ไลน์ (การดำเนินการสั่งซื้อ ในศูนย์ธุรกิจอื่นที่ไม่ได้มีการขายเกิดขึ้น ฯลฯ) จะส่งผลในการถูกตัดสิทธิ์จากโปรแกรมนี้ นอกเหนือไปจากการลงโทษใดๆ ที่มีภายใต้สัญญานักธุรกิจ
 • การกระทำใดๆ ที่เป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหรือตามสัญญานักธุรกิจยูซานาจะมีผลให้เป็นการสิ้นคุณสมบัติในการแข่งขันโดยอัตโนมัติ นอกเหนือจากการรับโทษตามสัญญานักธุรกิจยูซานา หากผู้ได้รับรางวัลยกเลิกความเป็นนักธุรกิจยูซานาของตนโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจ ตามข้อกำหนดในสัญญานักธุรกิจยูซานาก่อนสิ้นสุดการแข่งขัน จะทำให้เป็นการเสียสิทธิ์ในการได้รับรางวัล
 • นักธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเอกสารการเดินทางที่จำเป็นสำหรับการเดินทางไปประเทศที่เสนอไว้ในโปรแกรมแรงจูงใจ และยูซานา
  ไม่รับผิดชอบต่อนักธุรกิจผู้ถูกปฏิเสธการเดินทางซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง
 • ยูซานา ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข และของรางวัลต่างๆตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินใจของยูซานาถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อโต้แย้งหรือข้อคัดค้านใดๆในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ให้อ้างอิงฉบับภาษาไทยเป็นสำคัญ

#โปรโมชั่น