สัญญาณเตือนโรคเบาหวานอาการ รู้ทันป้องกันได้

อาการของโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอหรือใช้อินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่นำน้ำตาลจากเลือดเข้าสู่เซลล์เพื่อให้เซลล์ใช้เป็นพลังงาน เมื่อมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ร่างกายจะแสดงอาการต่างๆ ออกมาได้หลายอย่าง อาการของโรคเบาหวานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะหลักๆ คือ

อาการในระยะเริ่มต้น

อาการในระยะเริ่มต้นของโรคเบาหวานอาจไม่ชัดเจนหรืออาจไม่มีอาการเลยก็ได้ อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะต้องตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืน
 • หิวน้ำบ่อย
 • หิวบ่อย รับประทานจุ แต่น้ำหนักลด
 • อ่อนเพลีย
 • ตาพร่ามัว
 • ชาปลายมือปลายเท้า

อาการในระยะแทรกซ้อน

หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม โรคเบาหวานอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในระยะยาวได้ ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคไตวาย
 • โรคตา
 • โรคประสาท

วิธีสังเกตอาการของโรคเบาหวาน

หากมีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้น ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แพทย์อาจทำการทดสอบอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การตรวจปัสสาวะ การตรวจเลือด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของโรค

การป้องกันโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานสามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น

 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผัก ผลไม้ และธัญพืชไม่ขัดสี
 • ลดการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลสูง
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

หากมีประวัติครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน ควรเข้ารับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อตรวจหาความเสี่ยงและสามารถเริ่มการรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

หากคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด (เบาหวาน) เราแนะนำผลิตภัณฑ์

ติดต่อทีมงาน
โทร 065-163-6369 คุณโชค
ไลน์ไอดี @oxr2181e

โทร 066-164-9442 ครูหมี
ไลน์ไอดี @oxr2181e